Huisregels camping Kohnenhof

Toegang en registratie

Onze camping is prive terrein, dus om toegang tot de camping te krijgen, voor een bezoek of om op de camping te overnachten, men moet hiervoor toestemming vragen, dat kan in de receptie of door te bellen met de receptie. TEL +352-929464

Wanneer gasten op de camping komen overnachten. Dan houdt dat in dat gasten dit algemene reglement accepteren en zich hieraan verplichten. Overtreding van het reglement kan betekenen dat men verwijdert kan worden van de camping.

Gasten, die op de camping wil blijven, moeten eerst hem of haar identiteit opgeven en de persoonsgegevens voor de verblijfsregistratie van Luxemburg geven. De receptie is verplicht van elke gast die op de camping wil verblijven een identiteitsbewijs te verlangen. Daarna pas door de receptie opgegeven campingplaats oprijden of verhuurobject betreden. Aankomst voor verblijf in een verhuurobject vanaf 15.00 uur. Voor een kampeerplaats is de aankomst na 14.30. Vertrek van een kampeerplaats is voor 11.00 uur. Vertrek uit de verhuurobjecten is uiterlijk 10.00 uur. Laat vertrek is mogelijk maar alleen na overleg met de receptie.

Minderjarigen, die zonder volwassenen reizen, worden slechts toegelaten met een toestemming van de ouders.

Het gebruik als permanente woning of voor commerciele doeleinden is verboden in het bijzonder het verder onderverhuren van een kampeerverblijf op camping Kohnenhof.

Overnachtingskosten

Het overnachten wordt betaald volgens de vooraf vermelde tarieflijst, naar gelangd de verbleven nachten of eventueel volgens een vooraf afgesproken bedrag.

De kampeerders moeten de dag van te voren bij de receptie opgeven dat ze willen vertrekken en betaling moet zijn voldaan.

De plaats moet om uiterlijk 11.00 uur verlaten worden. Indien men later wil vertrekken dient men dit vooraf af te spreken in overleg met de receptie.

Bezoekers

Dag bezoekers worden toegelaten onder de verantwoordelijkheid van de hen ontvangende kampeerders. Ze moeten zich eerst bij de receptie melden en betalen een dagverblijftarief volgens de vermelde tarievenlijst. Hun auto’s verblijven op de algemene parkeerplaats en ze verlaten de camping voor 20.00 uur. Indien ze blijven overnachten, moeten zij zich inschrijven als kampeerder (zie artikel toegang en registratie) en betalen de van toepassing zijnde overnachtingskosten.

Geluid en Rust

Elk storend lawaai is verboden. Radio’s en dergelijke mogen slechts gebruikt worden indien zij niet storend zijn voor de medekampeerders. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur heerst algemene rust.

Huisdieren

Honden en andere huisdieren moeten op de camping aan de lijn blijven. Ze mogen niet alleen op de camping blijven in afwezigheid van hun eigenaren. Huisdieren mogen de algemene gebouwen (receptie, winkel, sanitair) niet betreden. Een hondenpaspoort met attest van vaccinatie moet kunnen worden getoond.

Luxemburg zijn de volgende hondenrassen niet toegestaan; Staffordshire bull terrier, Mastiff, American Staffordshire terrier, Tosa, Pitbull, Boerbull.

Voertuigen

Voertuigen mogen met een maximale snelheid van 5 km/uur op de camping rijden.Voetgangers hebben altijd voorrang. Gemotoriseerd verkeer tussen 22.00 uur en 08.00 is enkel toegestaan in overleg met receptie. De voertuigen dienen op de eigen kampeerplaats of op een aangegeven parkeerplaats geparkeerd te worden. Het parkeren op toegangs- of uitgangswegen is verboden. Op de camping mogen alleen voertuigen aanwezig zijn die in het bezit van de kampeerders zijn.

Het monteren en demonteren van voertuigen op de camping is ten strengste verboden. Het wassen van auto’s mag alleen in overleg met de receptie.

Hygiene

Iedereen hoort zich aan de hygiene regels te houden op de camping zelf en ook in de sanitairgebouwen en aan de algemene gedragsregels te houden bij gebruik van de sanitairgebouwen. Bij vertrek moeten de kampeerders de plaats schoon en opgeruimd achterlaten.

Algemene huisregels

Elke vernieling aan de beplantingen, afrasteringen, de bodem of de inrichtingen van de camping is ten laste van de dader. Aanplantingen en versieringen moeten gerespecteerd worden; er geen spijkers in slaan, geen takken afzagen enz.

Afvalwater niet op de grond laten lopen, enkel in de daarvoor voorziene rioolputjes.

Inhoud van chemische toilet alleen legen in het chemisch toilet.

Het is verboden gaten of geulen te graven.

Het is enkel toegestaan om eco grondzeil te gebruiken onder tenten of voortenten; niet lucht doorlaatbaar plastic is verboden.

Huisafval, gescheiden in de daarvoor bestemde containers.
Het is verboden grof afval achter te laten.
Het wassen van kleding of vaatwerk gebeurt in de daarvoor bestemde bakken of wasmachine. Het verblijf op de camping is niet toegestaan voor mensen met een besmettelijke ziekte.

Veiligheid / noodgevallen

Open vuur is niet toegestaan. BBQ's zijn toegestaan mits niet direct op gras of houten terras van de verhuurobjecten geplaatst. Brandblussers zijn voor ieders gebruik op de camping geplaatst. In geval van brand, direct de campingleiding informeren, die zal beslissen over de noodzakelijkheid hulp van buitenaf in te schakelen.

Electrische kabels volledig afrollen om oververhitting te vermijden. Alle gebruikte elektrische materialen dienen aan de geldige normen te voldoen.

DE AED en een EHBO koffer bevindt zich bij de receptie.

Telefoonnummers & adressen arts, tandarts, ziekenhuis en dierenarts staan in de Kohnenhof App vermeld.

De kampeerder blijft voor zijn eigen kampeerverblijf verantwoordelijk, ook tegenover derden. De campingdirectie is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door water, stroom of gasoverlast.

Kinderen

Ouders zijn voor hun kinderen verantwoordelijk, in het bijzonder in de speeltuin of op de trampoline. Kinderen onder de 6 jaar hebben enkel toegang tot sanitair gebouwen onder begeleiding van een volwassene.

Openingstijden

Voor de actuele openingstijden van de receptie, The Box en restaurant Am’Our kijk even op de camping App.